Opningstider

Opningstider

Alle plassane er opne frå nest site helga før jul!

Dei fleste plassane opnar kl 10.00 måndag-laurdag.

Sundag kl 11.00Me har minimum ope til kl 19.00 på kvardagar og sundagar, og 17.00 på laurdagar.Når det nermar seg jul er me ofte på plassane lengre utover kvelden.Nokre plassar følger butikken sine opningstider.Er du på plassen utanom opningstida?
Kontakt oss på
tlf 90 638 638 / 971 99 482, så hjelper me deg!


* På enkelte av plassane vil det til tider væra sjølvbetjening