Hjem

      Fjellgran.no

Juletre, nek og pyntegrønt.

Fjellgran DA, Ål i Hallingdal


Med øks og sag har me landet tråla,

og funne grån som det meste tåla.

Me står på gatun å selja trøn,

som era trettandag like grøn.


                                       Dette har me  by på :


                                                   • Fjelledelgran

                                                   • Edelgran

                                                   • Gran

                                                   • Fjellgran frå Ål, Hallingdal

                                                   • Julenek

                                                   • Dekorasjonar og kransar

                                                   • Den geniale juletrefoten easyfix, må prøvast!

Sals

plassar
Det går fort mot jul, og me er på plass med masse flotte tre!


                I år er me å

                treffe på heile

                14 salsplassar.

                Sjå oversikt. 

01

Hjå uss får du:


 


 •  Fjellgran
 •  Vanleg Gran
 •  Edelgran (Normansgran)
 •  Fjelledelgran
 •  Fjordtree
 •  Julenek
 •  Kransar
 •  Gravlegg
 •  Pyntegrønt
 • God service!
Kontakt uss
Velkomen

til ein triveleg juletrehandel

hjå uss i Fjellgran DA!


Helsing

Knut Olav Skrindo  &  Per Kvelprud

    90 638 638             971 99 482

post@fjellgran.no


Easyfix juletrefot er ein genial løysing for deg som er lei spikking og trøbbel. Fordelane med EASYFIX er:


 •  Me gjer treet klart på juletreplassen.
 •  Når du kjem heim, monterar du foten på få sekund.
 •  Enkelt og bekymringslaust!
Behandling
For å få treet til å halde lenge

anbefalar me følgjande:


Dagen før pynting bør du ta treet inn slik at det får ein jevn overgang frå ute- til innetemperatur. I kjellar, garasje, bod e.l. Kapp av ei tynn skive i rota. Sett treet i eit spann vatn, det kan gå fleire liter fyste døgnet. Du må lure treet til at det blir vår..

Det perfekte juletreet ?

Prøv på ein av 

salsplassane til

Fjellgran DA!